Giáo lý Tayammam ( lấy Wudu' mà không có nước )

Người thuyết trình :

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Giáo lý Tayammam ( lấy Wudu' mà không có nước )

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này