Những Người Đam Mê Thiên Đàng

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Những Người Đam Mê Thiên Đàng: Đây là đoạn băng ghi âm Việt ngữ được trích rút từ bài thuyết giảng bằng tiếng Ả Rập của tác giả Muhammad bin Abdur Rohmaan Al-A’reefy do Abu Hisaan Ibnu Ysa dịch thuật và thuyết trình, nội dung bài thuyết giảng là kể về những câu chuyện rất cảm động của những người rất đam mê thiên đàng và để đạt được niềm đam mê đó họ sẵn sàng hy sinh tất cả họ có được như tiền bạc, tài sản, con cái, người thân... cuối cùng họ đã đạt được mục đích dưới sự ưng thuận của Allah – Đấng Tối Cao –, ở cuối bài thuyết giảng kể một Hadith được ghi chép trong bộ Soheeh Muslim nói về địa vị và phần thưởng của một người thấp kém nhất và là người cuối cùng được vào thiên đàng.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: