Allah Ở Đâu ?

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Allah Ở Đâu ?: Nếu bạn có thắc mắc Thượng Đế Allah đang ở đâu, xin mời lắng nghe đoạn ghi âm này.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này