Lời Tuyên Dương Qur’an Dành Cho Sahabah

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Lời Tuyên Dương Qur’an Dành Cho Sahabah - cầu xin Allah hài lòng về ai người họ -: Phân tích hai câu Kinh số 8 và 9 của chương Al-Hashr nói về ân phước của nhóm Sahabah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này