Sunnah và Trái Ngược Sunnah Trong E’id Al-Fitr

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Sunnah và Trái Ngược Sunnah Trong E’id Al-Fitr: Bài thuyết giảng về vài giáo điều nên làm và không nên làm trong ngày đại lễ E’id Al-Fitr.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này