• Ahmad Fareed "Số lượng các mục : 51"

  Giới thiệu chung :- Ahmad Fareed: tuyên truyền gia nổi tiếng người Ai Cập, sinh năm1952 DL tại thành phố Minya Al-Qomh, đạt được bằng cử nhân nghành y tại trường Đại học Alexandria.
  - Ông có một số tác phẩm:
  1- Nhắc nhở những người ngoan đạo bằng thiên đàng và địa ngục - sách rất hữu ích - được xuất bản nhiều lần.
  2- Tôn vinh bản thân - trước kia được in với tên những phút tin tức và những phúc bí mật.
  3- Biển sạch cho sự khổ hạnh và nô lệ - là sách nổi tiếng nhất của ông đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.
  4- Thừa hưởng sự thông minh trong phần đức tin của những người hiền nhân.
  5- Phần thưởng của người khuyên bảo cho việc thuyết giảng. (gồm hai phần)
  6- Đạo đức của hiền nhân.
  7- Lý do bởi không biết và đáp lại cái mới bị cho là ngoại đạo.
  8- Quên lẵng sự đau đớn với những gì thiên tai mang đến sự lợi ích và phần thưởng.
  9- Những lợi ích phi thường trong sự ưu đãi của Sohabah và sự chê bai nhóm Al-Shi-a’h.
  10- Yêu thương vì Allah và tình nghĩa anh em.
  11- Tôn trọng việc dâng lễ Solah.
  12- Chương trình giảng dạy giáo dục với tiểu sử Nabi (Saw).
  13- Imam Al-Bukhary và quyển sách Soheeh.
  14- Al-Darar là hệ thống kiến thức về các thuật ngữ có hiệu lực.
  15- Sự cố gắng và tốt bụng của Ibnu Al-Mubarak. (xác thực và ý kiến)
  16- Từ những biểu ngữ của hiều nhân - 60 bản dịch gồm trong hai quyển.
  17- Lối thoát trong tai nạn.
  18- Cách đơn giản để hiểu biết Nabi (Saw).
  19- Taiseer Al-Manan nói về những câu chuyện trong Qur’an - 3 quyển.
  20- Sự kính sợ là điểm đến cuối cùng và hạt ngọc bị mất.
  21- Cây của đức tin.
  22- Sự giới thiệu của nhóm Sunnah và Sufiyah.
  23- Nhắc nhở người có đức tin về những lý do dẫn đến kết cuộc tốt đẹp và kết cuộc xấu.
  24- Từ những biểu ngữ của Sohabah - giới thiệu mười Sohabah được báo trước thiên đàng.
  25- Vị trí của đức tin.
  26- Con đường hạnh phúc.
  27- Fatawa cung cách và giáo lý liên quan.

Thông tin phản hồi