Riyadh Al-Saaliheen - Sự Khuyên Răn -

Giới thiệu chung

Riyadh Al-Saaliheen - Sự Khuyên Răn -: Đây là quyển sách nổi tiếng của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf Al-Nawawy, Imam mất năm 676 H - cầu xin Allah thương xót ông - đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

 Riyadh Saaliheen

 (Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo)

 Sự Khuyên Răn

  

 شرح رياض الصالحين –  باب في النصيحة –

>Tiếng Việt – Vietnamese – <فيتنامية


  Chương 22

 Sự Khuyên Răn

Allah, Đấng Tối Cao phán:

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ﴾ [سورة الحجرات: 10]

{Quả thật, chỉ những người có đức tin mới là anh em của nhau.} (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 10).

Allah I phán khẳng định rằng những người có đức tin là anh em của nhau, điều đó muốn nhấn mạnh rằng phải có sự khuyên răn nhau giữa anh em đồng đạo.

Allah, Đấng Tối Cao phán thông điệp về lời của Nabi Nuh u:

﴿وَأَنصَحُ لَكُمۡ﴾ [سورة الأعراف: 62]

{.. và Ta là người khuyên răn và chỉ bảo cho các ngươi ..} (Chương 7 – Al-A’raf, câu 62).

Allah, Đấng Tối Cao phán thông điệp về lời của Nabi Hud u:

﴿وَأَنَا۠ لَكُمۡ نَاصِحٌ أَمِينٌ ٦٨﴾ [سورة الأعراف: 68]

{.. và Ta chính là người khuyên răn và chỉ bảo đáng tin cho các ngươi.} (Chương 7 – Al-A’raf, câu 68).

Một số học giả nói: Biểu hiện của sự khuyên nhủ có ba: trái tim đồng cảm và đau buồn cho những biến cố của người Muslim, hết lòng khuyên răn, và nhiệt tình chỉ bảo họ đến với điều tốt đẹp thậm chí phải bị họ thù ghét.

 Hadith 183:

 Ông Abu Ruqoiyah Tameem bin Aws Adda-ri t thuật lại rằng Thiên sứ của Allah e nói:

{الدِّينُ النَّصِيحَةُ}

“Đạo là sự khuyên răn”.

Các vị Sahabah nói: Sự khuyên răn cho ai?

Người nói:

{لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ} رواه مسلم.

“Cho Allah, cho Kinh sách của Ngài, cho Thiên sứ của Ngài, cho các vị Imam của những người Muslim, và cho toàn thể quần chúng tín đồ Muslim” (Muslim).

 * Giải thích một số nội dung:

Sự khuyên răn là nền móng và kết cấu của tôn giáo.

- Sự khuyên răn dành cho Allah I: đức tin nơi Ngài, phủ nhận việc làm Shirk với Ngài, mô tả Ngài với những thuộc tính hoàn mỹ, chấp hành và thực thi theo mệnh lệnh của Ngài, tránh những điều trái lệnh Ngài, yêu thương và thù ghét vì Ngài, và tạ ơn ân huệ của Ngài.

- Sự khuyên răn dành cho Kinh sách của Ngài: đức tin nơi Qur’an, đọc và làm theo Qur’an.

- Sự khuyên răn dành cho Thiên sứ của Ngài e: tin nơi Người, tuân thủ theo Người và giúp đỡ con đường Sunnah của Người.

- Sự khuyên răn dành cho các vị Imam của những người Muslim: ủng hộ và giúp đỡ họ trên điều đúng và chân lý, phục tùng và nghe theo lệnh của họ, nhắc nhở và lưu ý họ về những điều sai trái và chưa đúng, tránh rời bỏ họ, và thường xuyên cầu nguyện cho họ.

- Sự khuyên răn dành cho toàn thể quần chúng tín đồ Muslim: khuyên nhủ, chỉ bảo, hướng dẫn họ đến với điều lẽ phải, đúng đắn và chân lý cho cuộc sống thế tục và tôn giáo của họ, giúp đỡ họ và che đậy việc lầm lỡ của họ, kêu gọi họ đến với điều thiện tốt và ngoan đạo, và ngăn cản họ làm điều sai trái và tội lỗi.

 * Bài học từ Hadith:

- Hadith khẳng định bản chất của tôn giáo, đó là sự khuyên răn lẫn nhau.

- Hadith kêu gọi mỗi tín đồ Muslim phải luôn quan tâm đến nhau và thường xuyên khuyên bảo nhau, có như thế thì mỗi cá nhân tín đồ mới được cải thiện, có như thế thì tập thể xa hội Islam mới được hoàn thiện theo hướng tốt đẹp, như Allah I đã phán:

﴿وَذَكِّرۡ فَإِنَّ ٱلذِّكۡرَىٰ تَنفَعُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٥﴾ [سورة الذاريات: 55]

{Và hãy nhắc nhở, bởi quả thật sự nhắc nhở mang lại lợi ích cho những người có đức tin} (Chương 51 – Azd-Zdariyat, câu 55).

 Hadith 184:

 Ông Jabir bin Abdullah t thuật lại, nói: Tôi đã giao ước với Thiên sứ của Allah e về việc chấp hành bổn phận lễ nguyện Salah, đóng Zakah và khuyên răn mỗi tín đồ Muslim. (Hadith do Albukhari, Muslim ghi lại).

 * Bài học từ Hadith:

- Hadith khẳng định tầm quan trọng của việc khuyên răn và chỉ bảo nhau trong cộng đồng tín đồ Muslim.

- Hadith cũng khẳng định việc khuyên răn và chỉ bảo nhau là nghĩa vụ bắt buộc cho mỗi cá nhân tìn đồ Muslim.

 Hadith 185:

 Ông Anas bin Malik t thuật lại rằng Thiên sứ của Allah e nói:

{لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ} متفق عليه.

“Không ai trong các ngươi hoàn thiện đức tin cho đến khi nào y yêu thương người anh em đồng đạo của y giống như y yêu thương chính bản thân mình.” (Albukhari, Muslim).

 * Bài học từ Hadith:

- Điều kiện để đức tin Iman đạt đến đỉnh hoàn thiện là người Muslim phải biết yêu thương người anh em đồng đạo của mình giống như y yêu thương chính bản thân. Và một trong những yếu tố thể hiện tình yêu thương đó là hết lòng khuyên răn và chỉ bảo người anh em của mình để họ hướng đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống thế gian cũng như cuộc sống cõi Đời Sau.