Lạ Lẫm Khi Theo Sunnah

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng thứ sáu trình bày về ba vấn đề: 1- Lời nhắn nhủ của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - dành cho cộng đồng là bám lấy Qur’an và Sunnah, phải cắn bằng răng cắm. 2- Sự lạ lẫm khi bám lấy Sunnah. 3- Hậu quả việc đi ngược Sunnah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi