Al-Tawhid Al-Muyassir “Giáo Lý Độc Thần” Đơn giản – Dễ hiểu

Giới thiệu chung

Quyển sách này là một bức thông điệp giá trị và khá đầy đủ về Tawhid, nội dung của nó xoay quanh các chủ đề: Khái niệm về Tawhid, thờ phượng, ân phúc của thờ phượng và các vấn đề liên quan đến Tawhid, đặc biệt là các vấn đề đi ngược lại với Tawhid như: Shirk, Bid’ah,...

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này