4 Bức Thông Điệp Cảnh Báo Về Những Điều Bidah

Giới thiệu chung

4 Bức Thông Điệp Cảnh Báo Về Những Điều Bidꞌah: Quyển sách gồm bốn bức thông điệp phân tích và giải thích về sự sai lêch của những việc làm Bid’ah đang hiện hành trong các cộng đồng Muslim ngày nay như: Mawlid Nabi, lễ kỷ niệm đêm Isra và Mi’ra-j, lễ đón mừng đêm giữa tháng Sha’ban, và lưu ý về lời di huấn bịa đặt được gán cho Sheikh Ahmad, người phục vụ cho Al-Haram Al-Nabawi.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này