Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen

Giới thiệu chung

Tóm Lược Riyadh Al-Saaliheen: Đây là quyển sách được rút gọn lại từ quyển sách Riyadh Al-Saaliheen tức “Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo” của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf Al-Nawawy, Imam mất năm 676 H - cầu xin Allah thương xót ông - đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để ứng dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi