Tóm Lược Giáo Lý Phái Sunnah & Jama-ah (Khái Niệm & Các Đặc Điểm)

Giới thiệu chung

Tóm Lược Giáo Lý Phái Sunnah & Jama-ah (Khái Niệm & Các Đặc Điểm): Là quyển sách được biên soạn về đề tài phân tích và giải thích giáo lý của phái Sunnah và Jama-ah, và những gì mà Allah đã cho thấy sự nổi bật của họ trong kiên thức hữu ích cũng như những việc làm ngoan đạo, những đức tính đáng ca ngợi và phẩm chất đạo hạnh đáng kính.

Download
Thông tin phản hồi