Kitab Tawhid (Giáo Lý Độc Thần)

Giới thiệu chung

Sheikh Saleh bin Fawzaan nói: “Đây là cuốn sách về kiến thức Tawhid mà tôi đã cố gắng rút gọn lại với lối trình bày dễ hiểu. Tôi đã thu thập từ nhiều nguồn tài liệu của các vị Imam lớn của chúng ta, đặc biệt là các sách của Sheikh Islam Ibnu Taymiyah, các sách của học giả Ibnu Al-Qayyim, các sách của Sheikh Islam Muhammad bin Abdul-Wahaab cùng với các học trò của ông thuộc các thành phần Imam lớn trong con đường Da’wah (tuyên truyền) ân phúc. Không cần phải bàn cãi rằng kiến thức về giáo lý đức tin Islam là kiến thức nền tảng cho việc giáo dục và thực hành, và là một yếu tố thiết yếu làm nên giá trị của các hành vi và việc làm ngoan đạo để Allah chấp nhận. Đặc biệt trong thời đại của chúng ta ngày nay, thời đại mà có đầy dẫy dòng lệch lạc, đầy dẫy trường phái dị giáo: dòng vô thần, dòng thần bí tu đạo khổ hạnh, dòng thờ mồ mả và thần tượng, dòng lệch lạc sai với đường lối Sunnah của Thiên sứ. Tất cả những dòng lệch lạc này đều trở nên nguy hiểm nếu như người Muslim không trang bị vũ khí từ giáo lý đức tin đúng đắn dựa sát theo Qur’an, Sunnah và giáo lý đức tin của những thế hệ tiền bối Salaf (Sahabah và Tabi’een). Quả thật, với vũ khí này người Muslim mới có thể bảo vệ được bản thân mình khỏi những dòng lệch lạc đó; và một trong những điều mà người Muslim cần phải có sự chăm sóc đầy đủ là phải giáo dục con cái giáo lý đức tin đúng đắn này theo các nguồn gốc thuần túy của nó.”

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này