Người Muslim Có Được Phép Tham Gia Lễ Giáng Sinh?

Giới thiệu chung

Đưa ra giáo lý của Islam về việc chúc mừng hoặc tham gia hoặc khen người Kafir nhân lễ Giáng Sinh.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  Người Muslim Có Được Phép Tham Gia Lễ Giáng Sinh ?

  }هل يجوز للمسلمين تهنئة الكفار في عيد الكريسماس؟{

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen

  Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2009 - 1431

  }هل يجوز للمسلمين تهنئة الكفار في عيد الكريسماس؟{

  ((باللغة الفيتنامية))

  محمد بن صالح العثيمين

  مترجم: محمد زين بن عيسى

  2009 - 1431

  ijk

  Hỏi: Giáo lý ra sao về việc chúc mừng người Kafir (người ngoại đạo) nhân lễ Giáng Sinh? Đáp lại họ ra sao khi được họ chúc mừng chúng ta nhân ngày lễ đó? Có được phép đi đến những nơi tổ chức lễ Giáng Sinh không? Người Muslim có bị tội không nếu khen ngợi việc làm của họ hoặc chuẩn bị quà cáp tặng họ hoặc bắt chước theo họ làm những việc làm khác... ?

  Đáp: Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen trả lời như sau:

  Tất cả học giả Ulama Islam thống nhất rằng: chúc mừng người Kafir (người ngoại đạo) nhân lễ Giáng Sinh hoặc những lễ tết khác của họ là Harom bị cấm kỵ, với điều này được Shaikh Ibnu Al-Qoiyim viết trong quyển Ahkam Ahl Al-Zimmah như sau: "Và việc chúc mừng người Kafir nhân ngày lễ tết của họ là Harom bị cấm kỵ, đây là điều được các học giả Ulama Islam thống nhất thí dụ như: chúc mừng họ nhân lễ tết của họ và những ngày ăn chay của họ thể loại như lời nói: chúc tết vui vẻ và may mắn hoặc tương tự... với lời nói và hành động đó nếu thoát khỏi tội Kuf (phủ nhận Allah) cũng sẽ bị rơi vào những điều khoản cấm kỵ khác, việc chúc mừng đó giống như việc chúc mừng họ quỳ lại thánh giá, đối với Allah tội lỗi đó còn lớn hơn tội uống rượu, giết người, Zina (quan hệ tình dục tiền hôn nhân) và những trọng tội khác. Người Muslim với hành động của mình chẳng khác nào chúc mừng người khác làm điều tội lỗi, Bid-a'h hoặc giúp họ chống đối lại Allah, nếu ai làm thế thì đã rơi vào sự ghét bỏ và giận dữ của Allah." Hết lời của Shaikh.

  Cấm người Muslim chúc mừng người Kafir (người ngoại đạo) nhân dịp lễ tết của họ như được Shaikh Ibnu Al-Qoiyim nhắc ở trên, bởi vì điều đó là sự hài lòng về những biểu hiệu và hành động của họ trong khi Allah cấm người Muslim có những hành động như vậy. Allah không chấp nhận những hành động như thế như được phán như sau:

  Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮊ الزمر: ٧

  {Nếu các người phủ nhận (Allah) thì chắc chắn Allah rất giàu có không cần đến các người, Ngài không hài lòng với thái độ vong ân của bầy tôi của Ngài. Ngược lại, nếu các người tri ân thì Ngài sẽ hài lòng với các người về việc đó.} Al-Zumar: 7.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ المائدة: ٣

  {Ngày nay, TA đã hoàn thiện tôn giáo của các ngươi cho các ngươi và hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi và TA chỉ thỏa mãn Islam là tôn giáo cho các ngươi} Al-Ma-i-dah: 3.

  Tóm lại, việc chúc mừng họ nhân ngày lễ tết của họ là điều bị cấm cho dù chỉ chúc mừng hay khen ngợi việc làm của họ.

  Còn nếu được họ chúc mừng chúng ta nhân ngày tết đó thì không được đáp lại, bởi vì không phải lễ tết của chúng ta và việc làm đó cũng không làm cho Allah hài lòng với hai lý do sau:

  Một, vì lễ hội đó là điều mới sáng tạo của họ trong tôn giáo họ.

  Hai, dù theo giáo lý giáo lý của họ được làm thế đi chăng thì cũng đã bị giáo lý Islam của chúng ta xóa bỏ rồi kể từ khi Nabi Muhammad e tiếp nhận sự mạng truyền đạt lời mặc khải cho toàn thể nhân loại như Allah đã phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ آل عمران: ٨٥

  {Và ai tìm kiếm một đạo nào khác ngoài Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp nhận và ở đời sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua thiệt} Ali I'mron: 85.

  Cấm người Muslim đến dự lễ hội của họ cho dù được mời tham gia, bởi hành động đó còn trọng đại hơn việc chúc mừng họ, đồng thời cấm người Muslim tổ chức các buổi tiệc nhân ngày lễ tết đó hoặc trao đổi quà cáp với họ hoặc phân phát kẹo, thức ăn hoặc cố tình nghỉ làm hoặc những việc tương tự vì Nabi e đã nói:

  قَالَ e: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) رواه أبو داود.

  "Ai bắt chước theo nhóm nào đó thì y thuộc về nhóm người đó." Hadith do Abu Dawud ghi lại.

  Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói trong quyển Iqtido Al-Sirot Al-Mustaqim Mukholafah Oshab Al-Jahim: "Bắt chước người Kafir (người ngoại đạo) nhân dịp lễ hội của họ chắc chắn sẽ để lại trong lòng họ sự vui vẻ và hài lòng về việc làm vô nghĩa đó (đối với Islam), có thể dẫn đến việc nhân cơ hội đó mà phân phát thức ăn cho họ và hạ nhục đi những người Muslim nghèo khác." Hết lời của Shaikh.

  Bất cứ ai tham gia tổ chức lễ hội của người Kafir hoặc chúc mừng họ hoặc khen ngợi họ hoặc bất hành động nào liên quan phải mang tội cho hành động đó, bởi những hành động đó làm cho họ tự cao hơn, hãnh diện hơn, cao ngạo hơn về tôn giáo của họ.

  Thưa Allah! Bề tôi đã thông báo.

  Trích từ Fatawa và Rosa-il của Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen, chương bảo hộ và tránh xa.

  Do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn thảo và dịch thuật