Người Muslim Có Được Phép Tham Gia Lễ Giáng Sinh?

Giới thiệu chung

Đưa ra giáo lý của Islam về việc chúc mừng hoặc tham gia hoặc khen người Kafir nhân lễ Giáng Sinh.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi