Fata-wa (Hỏi Đáp) Quan Trọng Liên Quan Đến Lễ Nguyện Salah

Giới thiệu chung

Fata-wa (Hỏi Đáp) Quan Trọng Liên Quan Đến Lễ Nguyện Salah: Đây là quyển sách nhỏ với một số câu hỏi và trả lời quan trọng liên quan đến việc dâng lễ nguyện Salah do nhà thông thái Sheikh Abdul Azeez Bin Abdullah Bin Baaz phúc đáp.

Thông tin phản hồi