• Giới thiệu chung :Chương trình là một thực tế việc triển khai thực hiện của một xu hướng toàn cầu đã được chuẩn bị bởi một đội ngũ chuyên môn và giám sát của các nhóm Hồi giáo Thế giới League bao gồm: chuyên gia giáo lý, luật sư, kỷ sư, phương tiện truyền thông, theo dõi các diễn đàn và xuất bản trong các phương tiện truyền thông và kế hoạch cụ thể để giới thiệu về Nabi (Saw) đồng thời che chở và bảo vệ danh tiếng cho Người. Chương trình tập trung vào khía cạnh văn hóa, thông tin và đối thoại dựa trên tôn trọng lẫn nhau, đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi cung cấp các sáng kiến của chúng tôi có thể không được lặp đi lặp lại trong trường hợp này. Chương trình này đã được phát động trên hồng phúc của Allah nên đạt được một số thành tích trong những năm đầu tiên đồng thời tìm cách để đạt được những tham vọng lớn hơn trong những năm tới.

  - Những mục tiêu nổi bật của chương trình:
  1 - Biểu hiện một phần nhiệm của Nabi (Saw) đối với cộng đồng Islam cùng với một cơ hội cho các phân đoạn khác nhau của xã hội để tham gia vào việc chống đối những kẻ nói xấu về Người
  2 - Giới thiệu việc làm của vị Nabi (Saw) phúc hậu đối với thế giới.
  3 - Che chở và bảo vệ danh tiếng của Nabi (Saw) chống đối các mặt của chiến dịch quảng cáo nói xấu về Người.
  4 - Để cung cấp các phương tiện truyền thông bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau xung quanh tiểu sử và nhiệm vụ của Nabi (Saw).
  5 - Làm nổi bật những khía cạnh phúc hậu, vị tha, công lý và sự sáng tạo trong cá tính của Nabi (Saw).
  6 - Để giúp mọi người tìm được chân lý cho người thèm khát được hướng dẫn và cung cấp cho họ với khả năng mà họ có thể để đến với chân lý.
  7 - Phối hợp giữa các nỗ lực thực hiện trong cả hai lĩnh vực này ở địa phương và quốc tế.

  - Nêu bật các hoạt động của chương trình:
  1 - Sáng tác và tuyên truyền sách vở cho những người ngoại đạo và giới thiệu với họ về Nabi (Saw).
  2 - Thành lập một trang web trên mạng bằng những ngôn ngữ thế giới với chủ đề chính là giới thiệu vị Nabi (Saw).
  3 - Sản xuất các phương tiện truyền thông chuyên ngành.
  4 - Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các khóa học và triển lãm trong các quốc gia Islam và các quốc gia khác để giới thiệu vị Nabi (Saw).
  5 - Cử phái đoàn đại biểu và tiếp đón họ để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Nabi (Saw).

  - Để liên lạc và góp ý:
  Chương trình nghị sự toàn cầu giới thiệu về Nabi (Saw).
  Đường dây thế giới Islam
  Văn phòng tại Riyadh
  Điện thoại: 0096614806267 chuyển nhượng: 31, 33, 29
  Fax: 0096614806267 Ext 36
  E-mail: [email protected]
  PO Box: 361199 - Mã số bưu điện: 11313

Thông tin phản hồi