Băng Video Hướng Dẫn Các Bước Thi Hành Haj Bằng Việt Ngữ

Băng Video Hướng Dẫn Các Bước Thi Hành Haj Bằng Việt Ngữ

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Băng Video Hướng Dẫn Các Bước Thi Hành Haj Bằng Việt Ngữ: Với băng Video này Abu Zaytune Usman bin Ibrahim hướng dẫn những người làm Haj thật chi tiết các nghi thức thi hành Haj đúng theo Qur’an và Sunnah, sau đó đưa mọi người đến thăm một vài địa danh ở Madinah: Trước tiên là Masjid Nabi (Saw), sau đến nghịa địa nơi chôn cất các vị Sahabah, Masjid Quba, núi Uhud.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này