Yonou wa sounna thi magal yonenteby

Mélokâne bi

Neknathi leral lounou name thi magal yonentebi,ak yiy dimbele thi magalko, magalouk salaf nielko,ak yonou nioudigue doumao thi magalko…

Sap xalàt lu ñu saxalla