Nieti degnkane you amsolo

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Mélokâne bi

Leral niety degnkayi bithi diake:fedali gueguem bouwer,rafetal diame thi waydiour, ak oubbe kouam solo

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham: