Tèkhanetal you ajou thi kham-kham

معلومات المواد باللغة العربية

Ngënélu jook book ak rafetal ci way jur yi

Xëtup ngënélu jook book ak rafetal ci way jur yi. Rafetal ci way jur yi ci jëf yu bàx yi gëna màgg la book ginàw wétal Yalla mu sell mi te kawé. Rotna nak ci yonal wu jup bi de lislam ay làyà akiy adis yuy téktalé ngënel yi ci nékk. Niki noonu itam ŋëwna ci dunndu mak ñu bàxñi ay missaal yu am solo ci rafétal ci way juur yi. Lislam nak jànŋaléna ci ay xéte yu limu ci sen dunnd ak ginnàw biñu fàtoo. Xët wi nak lolu lañuko jaglele.

Limou mbiryi: 2

Kheut wi : 1 - Dalé thi : 1
Sap xalàt lu ñu saxalla