Tèkhanetal you ajou thi kham-kham

Toolluwàyu jamono ak fi julliteñi tooll

Xët wi mi ngi aju ci toolluwàyu jamono ak fi julliteñi tooll, ak xéwxéwu àdduna, ak politik ak yénén

Limou mbiryi: 10

Kheut wi : 1 - Dalé thi : 1
Sap xalàt lu ñu saxalla