• Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

  Mi ngui jouddou thi 19-04-1986 thi Âzamiyy thi Baghdad thi Irak. Nékkônna - Yalla nako Yalla yereum- kènne thi mbôtâyoup jânggkate alkhourâne yi thi Irâk, bôkkna thi ay jongânté you bari, mi ngui fâtou thi 26-05-2007 thi jâmârlôk soldâroup amérik yi. Yalla nako Yalla bôlé thi gnimou nânggoul sène dé thi yônou Yalla ak gni deuggou.

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

  Môy Ahmad dômou Mouhammad dômou Abdallah dômou Mouîd AlHawwâchî. Yilimâne la ak khoutbakate thi joumây thi deukk bou toudd khamîss mouchayte thi beutt saloumou arabi sawdite. Mi ngui jouddou thi deukk bou toudd ahad rafîdah thi atoum 1374 thi gâddây gui.

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

  Mi ngui jouddou thi atoum 1982 thi soudan, mi ngui am dipolômou jâng Alkhourâne thi jânggkate yi nekk Azhar thi septembar atoum 2009.

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

  Môye Cheikh mahmoud Ahmad Abdoul hakam, Mi ngui jouddou bèss bou njeukk thi féviryé thi atou 1915 thi deukkoup Karnak bou sîwbi té bôtou thi centar Abou Tichte thi provinsoup Qanâl Arîf thi saidou égipte, bi mouy am foukki ate la môkkal Alkhourâne thip dâra mouné thi kognam guinnâw gui lako bâyam thip école bou nékk Tânetâ mou déffa gnâri ate. Mou jânggéfa njângginou Alkhourâne lâta mouy dougg Al-azhar mânggéfa lou beuri thi borôm kham-kham yamoufa fèkk thi dîrroup yénène gnâri ate. thi jamono bôbounak dâne ne tôppadô janggkatou Alkhourâne you mak yi ba ay khamèlaùm di ko sôgne thi mou wey thi yône bôbou. Nônou la sîwé sîw bou yâtou. Thi attoup 1940 ânddna akiy fôré thi njânggoum Alkhourâne: Mouhamad Rifate ak Ali Mahmoud ak As-sayqî ak gnoudoul gnôm thi soss mbôtâyoup jânggkatou Alkhourâneyi dâdi kothiy jîtal thi saytou alal gui. Mi ngui fâtou thi altiné 13 sèptembre 1982 Yalla nako Yalla yeureum.

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

  Jânggkate bou égipte

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

  Môy Mouhammad dômou Rachâd dômou Abdous Salâm dômou Abdour Rahmâne Ach-charîf, mi ngui jouddô deukk bou gnouy wakh Al- Khalîl thi Palestîne atoum 1925 thi atoum toubap, mouy kènn thi jânggkatou Al-Khourâne yi sîw thi addinabi, môy jânggalékatoup jâkka Al-Aqsâ bou barkèl bi agitam jâklâp Al-Ibrâhîmî yi nèkk thi Al-Khalîl.Guinnâw gui thi atoup 2002 tokhouna jeum Ordone.Nèkkna yilimâmou jâkka boûr bi toudd Abdoullah Al-Awwal bithi Abdoûlî

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

  Mi ngui jouddô liban thi atoum 1966, amna doctôra thi lâkk arabe akiy adabam, akoum dipolom bou kawé thi njanggoum charia (rawatina thi njangginou alhkhourân), té môy saytou njângginou alkhourâne yi ak toudd Yalla yiy daw thi rajôp Hayâte FM, di saytou tamite dâra alkhourâne bi bôtou thi ministèroup ndimmbeul yi Ordatiyya, falay jânggalé njâgginou alkhourâne liko dalé thi attoup 1990 ba tay. Nékkena tamite jânggalékate thi yènn faculté you charia thi Ordone, wayé légui mi ngui jânggalé thi univérsitè mondial bi thi malézi. Amna ay téré youmou tâlîf niki: * Jèkhinetaloup téktalèp lâkk arap thi woûté joulliteyi thi thiôssâni dîné * Khétou kham-kham yi thi alkhourâne * Joubal lâmmign thi njângoum alkhourâne * Bagna am jafé-jafé thi diggananeté joullite yi thi sèni mazap yi gnouy askanô menoul gnâkk té faratala * Sânggoup jânggkateyi Ach-Châtiby * Chawâhidoul Khourrâ * Gnou râgnékou thi jânggalékate yi ak gnilène jâggal.

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

 • Jaji Dramé Wolof

  Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

 • Omar Sall Wolof

  Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

  Mi ngui guénné Univèrsité Madîna Mounawwara

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1

  Ap sajtoukatou njângoume arap la, bôkk thi gni râgnékou thi euttoup wôté jeumé thi Yalla rawati thi ndaw gni ak yéwénal jângoukâyi

Sap xalàt lu ñu saxalla