Igbagbọ Ijọ Shia – 2

Oludanileko : Qomorudeen Yunus

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

Description

Alaye ni ẹkunrẹrẹ nipa adiọkan awọn Ijọ Shia: Adiọkan wọn nipa awọn Saabe Ojise Ọlọhun [Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba a], adiọkan wọn si Alukuraani ati bẹẹbẹẹ lọ.

Irori re je wa logun