Taani Awọn ti wọn n sọ wipe Alukuraani nikan ni Awọn ni Igbagbọ si ? - 1

Taani Awọn ti wọn n sọ wipe Alukuraani nikan ni Awọn ni Igbagbọ si ? - 1

Oludanileko : Qomorudeen Yunus

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

نبذة مختصرة

Alaye awọn ti wọn n sọ wipe Alukuraani nikan ni awọn ni Igbagbọ si. Kinni adisọkan wọn? Bawo ni awọn ijọ yii se sẹ yọ, ta si ni olori wọn

المصادر:

مؤسسة الهداية الإسلامية بنيجيريا

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun