Taani Awọn ti wọn n sọ wipe Alukuraani nikan ni Awọn ni Igbagbọ si? - 3

Taani Awọn ti wọn n sọ wipe Alukuraani nikan ni Awọn ni Igbagbọ si? - 3

Categories:

Description

Idahun si iruju awọn ti wọn n sọ wipe Alukuraani nikan ni awọn ni Igbagbọ si (Al-Kur’aniyuun).

Irori re je wa logun