Taani Awọn ti wọn n sọ wipe Alukuraani nikan ni Awọn ni Igbagbọ si? - 2

Taani Awọn ti wọn n sọ wipe Alukuraani nikan ni Awọn ni Igbagbọ si? - 2

Categories:

Description

Alaye lori ibasepọ Sunnah ati Alukuraani, anfaani Sunnah nibi igbagbọye Alukuraani ati idahun si iruju awọn ijọ yii.

Irori re je wa logun