Awon Asa ti o tako Sunna

Awon Asa ti o tako Sunna

Categories:

Description

Olubanisọrọ se alaye awọn idajọ ẹsin ti o rọ mọ mima jẹ orukọ ẹlomiran ti o yatọ si baba ẹni, ati pipe apemọra nkan ti kii se ti ẹni (gẹgẹ bii imọ, dukia ati bẹẹ bẹẹ lọ). O si tun sọ nipa ewu ti o nbẹ nibi pipe musulumi kan ni keferi, ti wọn si kadi ibanisọrọ yii nilẹ pẹlu idahun ati ibeere.

Irori re je wa logun