Awọn Asa ti o ba Islam mu ati eyi ti o tako Islam

Awọn Asa ti o ba Islam mu ati eyi ti o tako Islam

Oludanileko : Qomorudeen Yunus

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

نبذة مختصرة

Waasi oniyebiye ti o sọ nipa awọn asa ti o dara ti ẹsin Islam kin lẹyin, bakannaa awọn asa ti ko dara ti Islam kọ fun awa Musulumi.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun