Pataki Adua

Oludanileko : Qomorudeen Yunus

Sise atunyewo: Saeed Jumua

نبذة مختصرة

Ibanisoro yi da lori adua ati pataki re. Adua ni ohun ti o je oranyan fun Musulumi lati maa se nigbakiigba ti o ba nfe nkan, ki o si doju adua naa ko Olohun re, ki o mase pe elomiran ayafi Oun.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun