Description

Ibanisọrọ yii da lori awọn osuwọn tabi awọn ojupọnan ti Musulumi gbọdọ maa gbe isẹ ẹsin rẹ le ki o le jẹ atẹwọgba lọdọ Ọlọhun Allah.

Irori re je wa logun