udciya yasgeeden uddur kee elle yasguuden gurra

Ux weeloosiyya

udciya ysguuden uddur kee tet elle yasguuden gurra neh baxxaqisa darsi kinni tamah.

Mu tummabul nee yanfaqeh