udciya oggol elle taallu dudda shuruutu

Ux weeloosiyya

qarfah ayro yasgudeenih yanin saqih masgaada yallih xaqu oggol elle taallu dudda shuruutut yaaba darsi kinni.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub