Mucarram (Qaashuura) Alsi Muxxok Leemi

Ux weeloosiyya

tama darsi edde yaabam mucarram alsa diqsita alsay qafar qaasuura kak inta muxxok lem kee kaat som abaanam muxxok lem kinni.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub