Yalli Muxxuseh Yan Affara Alsa

Ux weeloosiyya

tama darsi edde yaabam yalli isi kitaabal migaq kak xageh yan affara alsih muxxo kinni eddeey edde taway edde nan mucarram alsa kinni.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

qilmi ludditte: