yalli farmoytih maabaka axcuk aban caflata

Ux weeloosiyya

nabik amaate wayteeh sacaabak amaate wayteeh ni diinil amaate wayteh iyyak lowsimtam kinni yallih farmoytih ubukyah caflat abaanam

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub