yallih farmoytih -s.q.w- ubukya

Ux weeloosiyya

tama alsih addat tekkeh tan yallih farmoytih maabaka kinni yallak salat kee nagayna kaal tanay.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh