yallih farmoytih raba - yallak salat kee nagayna kay amol tanay

Ux weeloosiyya

tama alsih addat tekkeh taniimik yallih farmoyti raba kinni yallak salat kee nagayna kay amol tanay tama darsi edde yaabam

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

qilmi ludditte: