Nabi Muusa Kee Firqawni Qhissata

Ux weeloosiyya

tama darsi edde yaabam nabi muusaa kee firqawni qhissata tamaa mucarram alsat tekke kinni, toh yalli nabi muusaa kee kay mara edde cateeh firqawna edde bayse qhissat kinni

Mu tummabul nee yanfaqeh