mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Sahdayti ginoh maraaciliiy, sahdayti yakmuwaah yaaqubu waah, rabu waa saakuu kee taamak taamitu waam yalli yikkiddireh yaniimit yaaba cadiisi

Mu tummabul nee yanfaqeh