arbaqiin cadiis

Bicsiyya : Annawawi

Maqnisiyya / tarjama: Qarba bin al-caaji Qarba

Amoggacsa: Idriis Siraaj Qabdallaah

Ux weeloosiyya

arbaqiin cadiisil yamixxige imaam annawawi morootom kee namma cadiis elle gaabooseh yani kitab kinni tamahaay shek qarba qafar af kinni tet korseh yanim.

Download
Mu tummabul nee yanfaqeh