Arbaqiin cadiisik nammay haytoh cadiisi

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Islaaminna makaadoodaaym iimaan makaadoodaay, icsaana kee kiyaama astootat yaaba cadiisih baxxaqsa

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh