Islam diini elle soola koona rakiibo

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Arkaanul islaamat yaaba cadiisi, islam diini elle soola koona rakiibot yaaba cadiisi.

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh