dambi kol elle anee waama

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

arbaqiin cadiisik 39haytoh cadiisi: ta cadiis neh warsah yanim yalli isi naqoosah tatreh (cabeh) hoxak edde raden danbiiy , hawweneenih yaniinim kee elle dirkisimenih yaniinimik

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub