janaaza salaatih weelo

Ux weeloosiyya

rabeh yan num elle rubsuusan innaa kee salaatul janaaza elle aban gurra baxxaqisa cadiisi.
tama cadiisil rabi edde xaayoowem isik yable numuh meqe fayu kinni tanim .

Mu tummabul nee yanfaqeh