Ux weeloosiyya

rabeh yan num elle rubsuusan innaa kee salaatul janaaza elle aban gurra baxxaqisa cadiisi.
tama cadiisil rabi edde xaayoowem isik yable numuh meqe fayu kinni tanim .

Mu tummabul nee yanfaqeh