Mmusiiba edde tekke numuh taqziya abaanama -34

Mmusiiba edde tekke numuh taqziya abaanama -34

Ux weeloosiyya

yallih farmoyti -yallak nagaynaa kee salaamatta kaal tanay- kaxxa galto (ajri) neh edde warse maxcoocaa kee abtootat yabtah tan calakaatak soddom kee farey hattoh darsi kinni tamah.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub