taqziyatah num kak rabe num gufaanama

Ux weeloosiyya

muslimti muslimtak taqziyah gufaanam waajibi inna sunnaay axcuk heen esseren essroh gacsa.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub