Salat yallih xaqul leh yan araca

Ux weeloosiyya

Salat yalli xaqul le arac kee salat muxxok leemit yabta mucaadara

Mu tummabul nee yanfaqeh