Islaminnah baxxaquu(addaffaknu)kee kay makaadoh warsa

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Islaminnaa kee kay makaadoh baxxaqu.
tonnah yallaa kee yallih farmowti elle amrissa haytem abaanam kee usun akak waassa heenimik waasimaanam islaminna kinniimih baxxaqu, tohul tascasseh tan aayatittee kee cadiiswah warsa.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub