Islam diini lemuxxoo kee duddih baxxaqu

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Islam diini duddale diiniy akidiinittek muxxoleh iyya,tonnah yalli isi naqoosah acuyya hee maqaanek muxxuttah tan maqaane kinni, yalli isi naqoosah doore diiniy adduniyaay akeera^maqaane edde tan diini kinni, tama diinil digga iyyaanam jannat sinam culussaah kaa cinaanam, gira sinam culussa.

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub

qilmi ludditte: