qilmi ludditte

معلومات المواد باللغة العربية

islam diini maqaane

ammontitte loowo: 1

  • Qafár afa

    MP3

    mucaadara lem : Acmad Saalic Qali Amoggacsa : Saqid Qali Saqid

    Islam diini duddale diiniy akidiinittek muxxoleh iyya,tonnah yalli isi naqoosah acuyya hee maqaanek muxxuttah tan maqaane kinni, yalli isi naqoosah doore diiniy adduniyaay akeera^maqaane edde tan diini kinni, tama diinil digga iyyaanam jannat sinam culussaah kaa cinaanam, gira sinam culussa.